MARIÁN GALBAVÝ

Váš kandidát na primátora Trnavy

Som hrdý Trnavčan. Trnavu som zažil ako malé dieťa, študent, ale aj ako dospelý. Teraz sa s Trnavou intenzívne vžívam ako rodič, podnikateľ i mestský poslanec. Poznám ju, zaujímam sa o ňu a milujem ju rovnako ako vy.

Napriek tomu vnímam, že keď kričíme s túžbou obohatiť život každého obyvateľa a zveľadiť každý kút Trnavy, mesto nás nepočuje. Trnavčania, prihovárajte sa našej Trnave a dajte mi šancu načúvať. Bez vás to nezvládnem!

s podporou:

NAJBLIžšIE SA VIDÍME

sep 29

ZRUŠENÉ – Marián Galbavý a Zuzana Bošnáková – Ekológia a bezpečnosť

Ekológia, zelené mesto a bezpečnosť - témy na najbližšiu diskusiu. Neváhajte priniesť aj vaše vlastné otázky!
Kde: Corner49Cafe (Kopánka, Pekné pole)
Kedy: 29.09.2022 18:00

Naši poslanci

Ako vyzerá TRNAVA PRE VŠETKÝCH ?

Trnava pre všetkých môže byť mestom, ktoré dýcha inšpiráciou. Je centrom inovácii, kreativity a komunity obyvateľov, ktorí spolu tvoria Trnavu. Napĺňajú sa potreby pre rozvoj malých detí, myslí sa na sociálne znevýhodnených občanov či seniorov. Priestor tu nachádzajú aj vynaliezaví podnikatelia. Vďaka otvorenosti mesta a mnohým príležitostiam je oveľa jednoduchšie nájsť prácu. Nikto sa neobáva o to, že mu čokoľvek uberá na kvalite života v Trnave.

Ekonomika

Ekonomika mesta sa rozvíja prirodzene, prostredníctvom nastavenia primeranej výšky dane z nehnuteľností. V prípade Trnavy, jej znížením. Len tak zabezpečíme priaznivé podmienky na život i podnikanie.

Doprava

Je kľúčové vykonať elementárne zmeny v oblasti statickej dopravy vytvorením fungujúceho celku. Vnímam potrebu skĺbiť ľudí odkázaných na mestskú hromadnú dopravu, cyklistov, ale aj zlepšiť parkovaciu situáciu.

Komunita

Pre správne fungovanie mesta je nevyhnutné počúvať pozorne a bez rozdielu. Nemožno vykonávať radikálne zmeny bez informovania občanov či poznania ich stanoviska. Chcem byť ľuďom partnerom.

Novinky

Vidíte sa aj vy v Trnave pre všetkých?

Ak odpoveď znie áno, poďte mi pomôcť s realizáciou!

Ako? Na výber je hneď niekoľko spôsobov. Hľadáme zapálených dobrovoľníkov, no takisto pomôže finančná podpora kampane. V prípade, že vidíte akúkoľvek inú formu pomoci, neváhajte vyplniť uvedený formulár.

Vážim si vaše názory, ktoré ma posúvajú vpred. Ak máte kreatívny nápad alebo vidíte problém, rád sa nechám inšpirovať vaším riešením, stačí vyplniť uvedený formulár.

Zapojíte sa do zberu podpisov?

Bol by som rád, keby ľudia opäť uverili tomu, že svojou snahou môžu prispieť k lepšiemu fungovaniu mesta.

Ponúkam vám možnosť zapojiť sa do verejného diania zberom podpisov na podporu mojej nezávislej kandidatúry.

Tlačivo, ktoré slúži na zber podpisov nájdete po kliknutí na červené tlačidlo. Vytlačené tlačivo s podpismi potom môžete odoslať na emailovú adresu volby22@mariangalbavy.sk.

Aj takýmto spôsobom môžete prispieť k vybudovaniu mesta, ktoré nebude ignorovať svojich občanov.