Poslanci

Na dosiahnutí zmeny v Trnave nemôže pracovať len jeden človek. Je potrebný tím odborníkov, ktorých srdce skutočne bije pre Trnavu. Predstavujeme vám ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas, skúsenosti a odborné znalosti zveľaďovaniu nášho mesta. Tu nájdete kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa budú zasadzovať o efektívne zmeny v Trnave.

Trnava Sever
Manažér a podnikateľ, člen Trnavskej hudobnej spoločnosti a spoluorganizátor medzinárodných hudobných festivalov.

Marek Polonec

47 rokovRiaditeľ hotela
Trnava Sever
Komunálna politika nášho mesta musí začať mieriť i sociálnym smerom. Byť tu pre podnikateľov, ale i matky samoživiteľky.

Tereza Švihoríková

23 rokovŠtudentka na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
Trnava Sever
Nový impulz by mala Trnava dostať jednoznačne v podpore infraštruktúry obyvateľstva.

Kristián Kolev

42 rokovInžinierska činnosť v stavebníctve
Trnava Východ
Mojím cieľom je kvalitná infraštruktúra mesta a zodpovedné hospodárenie s našimi peniazmi.

Mgr. Daniel Kravec

30 rokovPrávnik
Trnava Východ
Celý život riešim bezpečnosť a chcem zmodernizovať a posilniť mestskú políciu, aby sa občania cítili vždy bezpečne.

Ing. Stanislav Vančo

55 rokovManažér v oblasti bezpečnosti
Trnava Juh
Mojím cieľom je sústrediť sa na znižovanie energetickej náročnosti budov v správe mesta.

Ivo Thomka

55 rokovManažér
Trnava Juh
Chcem zmeniť komunikáciu predstaviteľov mesta smerom k verejnosti a podporovať projekty, ktoré budú zmysluplné pre väčšinu obyvateľov Trnavy.

Peter Vozár

44 rokovRealitný maklér
Trnava Západ
Chcem priniesť efektívne dopravné riešenia bez obmedzovania kvality života a zamerať sa tiež na vyššiu podporu sociálnej oblasti v meste.

Ján Kucman

40 rokovManažér
Trnava Západ
Mojím cieľom je zlepšiť športovú infraštruktúru, navýšiť možnosti parkovania s dodržaním estetiky a zelene v Trnave, zníženie dane z nehnuteľnosti.

PhDr. Martin Mečiar

48 rokovKonateľ spoločnosti
Trnava Stred
Zaujímam sa o osobné slobody a udržateľný spôsob života. V Trnave by som chcel zlepšiť komunikáciu mesto – občan.

Andrej Vároš

48 rokovPodnikateľ
Trnava Sever
Celý život počúvam príbehy ľudí a uvedomujem si, že prvoradou úlohou mesta je počúvať svojich obyvateľov a snažiť sa uľahčiť im život.

Tomáš Koppl

51 rokovGrafik, fotograf
Trnava Stred
Chcem rozširovať v maximálnej miere zeleň, parky, a ak je možné, tak aj vodné plochy.

Peter Novoveský

71 rokovPrezident odborov
Trnava Stred
Myslím si, že Trnava by prosperovala z väčšej účasti mladých ľudí vo verejnom živote, a práve preto som sa rozhodol kandidovať.

Tomáš Kabát

18 rokovŠtudent