PROBLÉMY A RIEŠENIA ŠPÍGLSÁLU

V mestskej časti Špíglsál prebiehajú zmeny v doprave z dôvodu budovania nových cyklochodníkov. Tento krok spôsobuje viacero problémov, medzi nimi obmedzenie miesta na parkovanie, zavádzanie jednosmerných ciest či zákaz zastavenia.

K zavedeniu týchto zmien mohlo prísť vďaka zmene zákona, keďže teraz má primátor voľnú ruku nad organizáciou dopravy v meste. Odborníci s jeho krokmi ale nesúhlasia.

Počas dvoch dní, 2. a 4. augusta, som v mestskej časti Špíglsál išiel od domu k domu a pýtal sa miestnych obyvateľov na ich názory na zavádzané zmeny. Celkovo sme s mojím tímom oslovili 53 obyvateľov dotknutých ulíc. Ich názory môžete vidieť spracované v grafoch. Až 53% respondetov uviedlo, že im zmeny nevyhovujú a 28% opýtaných označilo zmeny za skôr nevyhovujúce, čo dokopy robí až 81% ľudí, ktorým zmeny rozhodne nepomohli žiť lepší život v Trnave. Naopak iba 8% obyvateľov má na zmeny pozitívny názor.

Obyvatelia Špíglsálu pomenovali aj výhody, ktoré zmenami nastali. Tie sme zaznamenali v nasledujúcom grafe.

Na poslednom grafe sme zhrnuli a číselne definovali najväčšie problémy, ktoré obyvatelia Špíglsálu každý deň riešia a cítia. Je zaujímavé, že ako výhodu “cyklochodník” pomenovali obyvatelia iba v 11% a zároveň až 34% ľuďom prekáža “zákaz zastavenia kvôli cyklochodníkom”.

Na základe výsledkov prieskumu navrhujeme efektívne riešenie, ktoré môžete vidieť na mape. Cyklochodník by sme vytvorili na ceste Andreja Hlinku a ulici Hodžova (označené modrou farbou). V uličkách Špíglsálu by bolo umožnené parkovanie len rezidentom (označené zelenou farbou). A červenou farbou zobrazujeme miesta na parkovanie s režimom R podľa VZN na vyhradených parkovacích miestach.

Tiež sa zaväzujem obyvateľom Trnavy, že budem vytvárať cyklochodníky rozumne a účelne. Môj záväzok je budovať:

1. Tranzitné cyklochodníky, ktoré budú navzájom spájať jednotlivé obvody Trnavy a obce v blízkosti Trnavy alebo sa budú napájat na cyklotrasy vedené cez Trnavu. Tu garantujeme cyklochodník v šírke 1,5 metra v každom smere (2 x 1,5 m). Príklad typickej tranzitnej trasy je na Študentskej ulici.

2. Obslužné cyklochodníky, teda také, ktoré slúžia pre obyvateľov žijúcich v danej lokalite. Tento typ cyklochodníkov je menej priestorovo náročný, pretože cyklotrasy v oboch smeroch dokopy budú dosahovať šírku 1,5 metra (1 x 1,5 m).

3. Žiadne cyklochodníky na cestách ktoré nedosahujú frekvenciu minimalne 20 áut za hodinu. Takéto cesty nemajú vysokú intenzitu dopravy, a preto na nich nie je potrebné stavať cyklotrasy, keďže bezpečnosť cyklistov nie je ohrozená a bude zachovaná pôvodná funkcia ulice a mesta.

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.

Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

Kontakt Marián Galbavý

Marián Galbavý

Kandidát na post primátora Trnavy