Zapoj sa

Pre Trnavu by som spravil všetko, ale vybudovať z nej lepšie mesto sa mi podarí iba s vašou pomocou. Zapojiť sa môže každý! Prispieť k napredovaniu Trnavy môžete ako dobrovoľník – roznosom letákov, pomocou pri organizácii podujatí alebo tiež môžete ponúknuť svoje odborné znalosti, ktoré určite zužitkujeme pri tvorbe programu.

Svoj záujem urobiť z Trnavy lepšie mesto spolu s nami môžete tiež prejaviť finančným príspevkom do kampane. Týmto spôsobom nám pomôžete osloviť čo najviac ľudí. Pre lepšiu predstavu uvádzame príklad, koľko nás čo stojí.

TRANSPARENTNÝ ÚČET

IBAN: SK8909000000005191642198