Spolupráca vyrieši najväčší problém Trnavčanov

Nie každý dôležito sa tváriaci dokument má skutočnú výpovednú hodnotu. Tento pocit vo mne vyvolal Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM), ktorý bol prezentovaný na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Schválený dokument PUM má ovplyvňovať vývoj dopravnej infraštruktúry v Trnave a jej funkčnom území až do roku 2050.

Víziou plánu je udržateľný rozvoj všetkých dopravných subsystémov. Otázkou je, či toto množstvo grafov, tabuliek, návrhov a predpovedí v budúcnosti reálne prispeje k blahu obyvateľov Trnavy. Dokumentom by sa dalo podložiť a odôvodniť takmer akékoľvek konanie v dopravnej infraštruktúre.

Téma, ktorá Trnavčanov trpáci najviac je doprava. Obyvatelia chcú riešiť zmeny, ktoré reálne pocítia. Dopravný obchvat, integrácia železničnej dopravy, prímestskej dopravy… jednoducho všetky veci, ktoré sú naozaj úplne mimo samotnej pôsobnosti mesta ako separovaného celku.

Jedinou možnou cestou ku komplexnej zmene je spolupráca. Spolupráca mesta s vyšším územným celkom regiónu Trnava (VÚC) aj so štátom samotným. Ako poslanec VÚC viem, že aj v týchto rozmeroch je doprava vnímaná ako problém a naozaj je záujem riešiť ho komplexne.

Priatelia, mali ste možnosť počuť o dokumente PUM? Čo si o ňom myslíte vy?

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu. Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.

Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

Kontakt Marián Galbavý

Marián Galbavý

Kandidát na post primátora Trnavy