Počúvajú na slovo

Takto pred týždňom sa konalo mestské zastupiteľstvo.Ako poslanci sme opäť rokovali o dôležitých témach mesta. 

Na poslednú chvíľu pred zasadnutím pribudol jeden z bodov programu, konkrétne bod č. 3. materiál 26. Ide o závažný materiál, ktorý sa týka 2 miliónovej investície mesta.Takýto bod je potrebný náležite prerokovať (aj s odbornou verejnosťou).

Ide totižto o nemalú investíciu, za ktorú by mesto vedelo postaviť napr. novú materskú škôlku alebo školu. 

Pre ktoréhokoľvek mestského poslanca by takto narýchlo zaradený (neúplný) materiál mal predstavovať prekážku v rámci rokovania/rozhodovania sa.Materiál totižto neobsahuje znalecký posudok ani stanovisko majetkovej či finančnej komisie. 

Nehovoriac o tom, že dôvodová správa prečo o materiály (v tak krátkom čase) rokovať obsahuje len nič nehovoriacu, všeobecne citujúcu, časť zákona bez bližšieho odôvodnenia. 

Mesto náležite nepripravilo poklady k tomu, prečo sa vlastne daný pozemok chystá odkúpiť, ako sa dospelo k tak vysokej cene či k stanoveniu tejto ceny prechádzalo napr. rokovanie a pod. 

Som toho názoru, vzhľadom na to, že sme sa ako mesto zaviazali k 9 miliónovému úveru a počas minulého roka došlo k radikálnemu zvýšeniu daní, že mestskí poslanci nemôžu len tak podľa „svojho” úsudku rozhodovať o 2 miliónovej investícii.

S kolegom Gunišom, Mrázom a Lančaričom sme preto ako jediní boli za stiahnutie a náležité dopracovanie tohto bodu.A čo si myslíte vy, priatelia?

Mali by sme ako poslanci rozhodovať aj o vašich peniazoch bez uvedenia všetkých spomínaných podkladov či výlučne s nimi?Dajte mi vedieť!

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu. Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.

Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

Kontakt Marián Galbavý

Marián Galbavý

Kandidát na post primátora Trnavy