Nedbanlivosť mesta spôsobila škodu

Hrubá nedbanlivosť mesta spôsobila škodu na majetku a ohrozila ľudí na živote a zdraví! 25.05.2021 spadol na Pásovej ulici v Modranke na dom strom. Majiteľ, pán Dušan K., upozorňoval a prosil mesto viackrát o odstránenie stromu, ktorý sa podľa jeho slov v poslednej dobe rýchlo a neprimerane nakláňal.

Snažil sa kontaktovať úsek zelene, ktorý je za obdobné veci zodpovedný. Získal však len vyjadrenie, že sa jeho prípad pridelil konkrétnemu zamestnancovi daného úseku. Kvôli takejto nedbanlivosť a neskorej činnosti mesta musel sám proaktívne upozorniť občanov priľahlých domov na vyplývajúce nebezpečenstvo a urobiť dalšie opatrenia k ochrane zdravia a majetku – neparkovať svoje autá pred domom na jeho vlastnom pozemku. 

Konkrétneho konania mesta sa už však nedočkal, keďže po zdĺhavej komunikácii daný strom spadol. Následne na to, ani po dvoch týždňoch, zo strany mesta nedošlo k žiadnemu ospravedlneniu, vysvetleniu, či snahe pomôcť pri riešení škody a jej následkov. Dokonca, mesto zaslalo e-mailom požiadavku na kontrolu stromu až v čase po jeho páde.Paradoxné na tom je, že v danom čase vedenie mesta riešilo výrub stromov na Rybníkovej ulici, ktoré očividne získali pred naozaj ohrozujúcim stromom v Modranke prednosť.

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.

Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

Kontakt Marián Galbavý

Marián Galbavý

Kandidát na post primátora Trnavy