Ignorovaní Trnavčania sa búria

Obyvatelia sídliska Prednádražie spísali petíciu proti výstavbe cyklotrasy na venčovisku na Ludwiga van Beethovena. Aké na to majú dôvody?

Pšíčkari nechcú prísť o najväčší priestor na sídlisku, ktorý je vymedzený pre voľný výbeh psov. Výstavbou cyklotrasy by mohlo prísť ku kolíziám ohrozenia medzi cyklistami a voľne pustenymi psami.

Rodiny s deťmi nechcú prísť o pokojný priestor na relax. Výstavbou cyklochodnika by mohlo taktiež prísť k narušeniu tejto rovnováhy a ohrozeniu detí či samotných cyklistov.

S výstavbou súvisí aj narušenie bežného života zveri, ktorá žije vo voľnej prírode či výrub stromov a ďalšie zbytočné asfaltovanie zelených plôch.

Primátor zastáva názor, že takéto konanie je v súlade s platným územným plánom a všetky investičné akcie rieši mesto s ohľadom na bezpečnosť všetkých občanov. Prisľúbil, že ak sa po realizácii objavia akékoľvek konfliktne situácie, budú vykonané adekvátne opatrenia.

Ignoráciou petície rozhneval mnohých Trnavčanov, ktorí už strácajú trpezlivosť.

Priatelia, co si myslíte o nevypočutí petície zo strany mesta? Je správne rozhodovat v rozpore s každodenným blahom týchto obyvateľov napriek poznaniu ich stanoviska.

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu. Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.

Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

Kontakt Marián Galbavý

Marián Galbavý

Kandidát na post primátora Trnavy