Demontáž nových automatov

(NE)EFEKTÍVNE RIEŠENIE MESTA

Téma parkovacích automatov nás, Trnavčanov, trápi denno-denne. Riešenie, ktoré však prichádza od mesta je absurdné.


Za 27 nainštalovaných automatov, ktoré sú využívané v uliciach Trnavy, mesto stále spoločnosti EM CARD nezaplatilo. Popritom sa stále využíva prevádzkovanie systému na náklady spoločnosti.
Od samosprávy prichádza radikálne, no absurdné riešenie – demontáž parkovacích automatov kvôli ich nefunkčnosti, a teda vypovedanie zmluvy. Náhradou majú byť staré automaty s aktualizovaným softvérom a doobjednanie dvanástich nových automatov od nového dodávateľa.


Náčelník mestskej polície v Trnave potvrdil, že kontrola v rezidenstkych zónach bez možnosti navoliť číslo ŠPZ nebude efektívna. Nevyužité by ostalo aj skenovacie vozidlo, ktoré Trnava zaobstará pre taktýto typ kontroly.


Trnavčanky a Trnavčania, čo hovoríte na radikálne riešenie? Naozaj prispeje k tomu, aby sa nám v meste žilo jednoduchšie?

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.

Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

Kontakt Marián Galbavý

Marián Galbavý

Kandidát na post primátora Trnavy