Predvolený obrázok článku

4 efektívnejšie alternatívy nových cyklochodníkov

V tomto texte by som vám rád priblížil, ako sme spolu s mojím tímom uvažovali (aj) o vašich návrhoch na zefektívnenie momentálnej dopravnej situácie na Študentskej ulici. Sme presvedčení, že cyklochodník má na danej ulici svoj význam, avšak potrebuje efektívnejšie riešenie! Dané návrhy sme pretavili do štyroch nasledujúcich variantov tak, aby ulica napĺňalia potreby každého Trnavčana. Zároveň všetky odzkadľujú prienik medzi funkciou cyklochodníka a zachovania parkovacích miest na danej ulici. Nazvali sme ich nasledovne:

  • Zelený variant
  • Obojsmerný variant
  • Variant “Špačinská”
  • Hybridný variant

1) Prvý (tzv. Zelený) variant je intuitívny. Človeku napadne hneď, ako sa na ulicu komplexne pozrie. Vychádza z predpokladu, že by bol cyklochodník umiestnený v zelonom priestore, kde nerastú žiadne stromy. 

Údajnou prekážkou v takomto umiestnení cyklochodníka sú inžinierske siete, najmä horúcovod a plynovod. Oslovený odborník na stavebné konanie po konzultácii s architektom však konštatoval, že Slovenská technická norma nevylučuje vedenie líniových stavieb v ochrannom pásme inej líniovej stavby, t.j. takáto výstavba cyklochodníka by bola možná. Možnosť aplikovania daného variantu do praxe obdobne podporuje konkrétny, reálny stav cesty (komunikácie) v obci Jaslovské Bohunice, ktorá daný variant „využíva”. 

Zelený variant má aj niekoľko nedostatkov/negatív. Kokrétne ide o to, že by bol jeho schvalovací proces náročnejší a vytváral by priestor pre štyri rizikové prechody pre cyklistov, ktorí by sa museli dostať do stredového cyklochodníka.

2) Druhý (tzv. Obojsmerný) variant spočíva v rozdelení cestnej komunikácie. Strana cesty vedúca z mesta smerom na Prednádražie by slúžila na obojsmernú premávku aút, pričom druhú stranu by tvoril obojsmerný cyklochodník pre cyklistov. Daný variant zároveň ponúka priestor pre zachovanie parkovacích miest a na jeho realizáciu by boli potrebné len minimálne investície. 

Toto riešenie však už na prvýpohľad odzrkadľuje negatívny stret, t.j. zvýšené riziko vzniku kolízií medzi parkujúcimi autami a cyklistami, a preto tiež nie je tým najvhodnejším riešením.

3) Najzaujímavejším variantom je práve variant „Špačinská”, ktorý ponúka obojstranný cyklochodník aj zachovanie funkcie parkovania.Spolu s mojím tímom sme sa bližšie pozreli na pomery jednotlivých ulíc a možnosti obdobnej aplikácie tohto variantu na Študenstkej ulici. Šírka chodníka, cyklotrasy a parkovacieho miesta je na Špačinskej ulici dokonca užšia o 50cm. Rovnaké riešenie cyklotrasy a cestnej komunikácie bolo tiež využité na Spartakovskej či Hlbokej ulici. 

Daný variant by sa vedel na Študentskej ulici efektívne vybudovať smerom z mesta na Prednádražie, pretože na tejto strane rastú málovzrastlé stromy, ktoré by bolo možné sanovať novými stromami rovnako, ako tomu bolo na Kukučínovej ulici.

4) Pre mňa je najefektívnejší štvrtý (tzv. Hybridný) variant, ktorý pozostáva z využitia úsekov ulice, kde nerastú žiadne stromy. Tento variant by prispel k zachovaniu pôvodného profilu ulice, a zároveň by na troch či štyroch miestach vytvoril priestor pre plnohodnotné parkovanie desiatok aút. 

Jeho najväčšou „nevýhodou” je investícia na jeho realizáciu. Pre lepšie zhmotnenie a vizualizáciu daných návrhov si už dnes budete môcť pozrieť konkrétny úsek videa zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, kde dané návrhy predkladám. Tiež v ňom spomínam efektívnejšie riešenie pre cyklotrasu na Šafárikovej ulici.

Ďakujem za vaše názory a postrehy. Som rád, že už teraz spolu budujeme Trnavu pre všetkých!

V prípade akéhokoľvek problému, o ktorom ma chcete informovať, mi neváhajte napísať súkromnú správu.

Rád si s vami sadnem a urobím, čo bude v mojich silách.

Kontakt Marián Galbavý

Marián Galbavý

Kandidát na post primátora Trnavy